2016 Guma Lesk Černý blesk

__Nylons, (2016, 120x40cm, plátno, koženka, silon)
__Pohled do instalace Galerie Rampa, FUD Ústí nad Labem
__Pohled do instalace Galerie Rampa, FUD Ústí nad Labem
__DEformat 5, (2016, 34×94 cm dřevo, plátno, akryl, lak ,zářivka)
__Pohled do instalace, Galerie Rampa, FUD Ústí nad Labem
__Instalace In Dress, (koženka, kost, kov, textílie, dřevo, plátno, magnetická barva, plast, akryl, sprej)
__Pohled do instalace Galerie Rampa, FUD Ústí nad Labem

GUMA/LESK/ČERNÝ BLESK

Přitažlivost až do znechucení. Mastný gumový lesk, mastnota vlasů, hladkost povrchu láká a odpuzuje zároveň. Pohled může být subjektivní.  Možná jen odpuzuje. Silonky a jejich sexuální funkce se stávají fetišem. Rámy obrazů jsou deformovány ke zničení. Čerň evokuje popel a smrt. Blesky křižují cestu.

Série pracuje s protiklady charakteru jednotlivých prostředků. Podstatná je existenciální rovina. Roztříštěnost v momentě dokončení. Zničení a znovu vytvoření…narušení a „zakonzervování“ momentálního tvaru. Cyklus prozkoumává vlastnosti bytí.

2016 Dress

 

 

Dress

Dress je částečnou sebereflexí. Odkazuje k oděvu, který „nosím“. Instalace je tvořena pomocí významů a vzájemných vztahů mezi jednotlivými věcmi. Důležitá je i vzájemná komunikace nového se starým a sémantikou slov, která se objevuje v úvodu. Práce s materiály, jejich vnitřní obsah a charakter je pro mou práci určující stejně jako tvarování do kosočtverce – ať už tvaruji koženkovou látku, či magnetické chomáče kovového prachu. Tento tvar jsem v instalaci použila jako určující symbol reflektující část mé práce. Neméně důležitý je pro mě proces vytváření věcí – jejich vznik, pohyb a zánik. V instalaci jsem umístila magnet i z vnější strany vitríny, aby kdokoliv mohl vnitřní podstatu instalace měnit zvenku, a umožnit tak neplánované zásahy (posuny, vytržení- zánik.) Pohyb a následný pád odkazující ke knize Ninfa moderna – Esej o spadlé drapérii od Georges Didi-Hubermana.

2015 Still Closer

Still Closer, instalace, 2015

Pohled do výstavy, FaVU VUT, 2015

 

MonikaKojetska,StillCloser,č.I.,2015
__ Still Closer, Č. I, (2015, 30×30 cm, dřevo, koženka, akryl, kovový prach, lak)
Still Closer, Č. II, (2015,magnetická fólie, kovový prach, lak)
Still Closer, Č. II, (2015, 30x25cm, magnetická fólie, kovový prach, lak)
__ Still Closer, Č. III, 2015
__ Still Closer, Č. III, (30x25cm, 2015,dřevo, plátno, akryl, kovové plátky, silon, lak)
__ Still Closer, Č. IV, (30x40cm, 2015,dřevo, textílie)
__ Still Closer, Č.V, (30x25cm, 2015, dřevo, koženka)

 

__ Still Closer, Č.VI., (30x25cm, 2015,dřevo, plátno, akryl, kovové plátky, silon, lak)
__ Still Closer, Č. VII, (30x25cm, 2015,kovová deska, kovový prach, akrylový gel, magnet)
__ Still Closer, Č. VIII, (30x25cm, 2015, dřevo, koženka)
__ Still Closer, Č. IX, (30x25cm, 2015, dřevo, magnetická fólie)
__ Still Closer, Č. X, (30x25cm, 2015, magnetická fólie, kovový prach, magnet)
__ Still Closer, Č.XI, (30x25cm, 2015,dřevo, silon, magnet, kovový prach)
__ Still Closer, Č. XII, (30x30cm, 2015, dřevo, silon, silikon, laky)
__ Still Closer, Č. XIII, (30x25cm, 2015, dřevěná deska, magnetická fólie, kovový prach)
__ Still Closer, Č. XIV, (30x25cm, 2015, dřevo, plátno, grafit)
__ Still Closer, Č. XV, (30x25cm, 2015, dřevo, koženka, akryl, magnet, kovový prach)
__ Still Closer, Č. XVI, (30x25cm, 2015, dřevo, plátno, akryl, silon)
__ Still Closer, Č. XVII, (25x25cm, 2015, dřevo, plátno, magnetická barva)
__ Still Closer, Č. XVIII, (30x25cm, 2015, dřevo, textílie)
__ Still Closer, Č. XIX, (30x25cm, 2015, dřevo, silon, magnetická barva )
__ Still Closer, Č. XX, (25x25cm, 2015, kovová deska, magnet, magnetický prach )
__ Still Closer, Č. XXI, (30x25cm, 2015, dřevo, magnetická fólie, magnet, kovový prach )
__ Still Closer, Č. XXII, (30x25cm, 2015, magnetická fólie, kovový prach, lak )
__ Still Closer, Č. XXIII, (30x25cm, 2015, dřevo, textílie, pěna)
__ Still Closer, Č. XXIV, (30x25cm, 2015, dřevo, koženka, lak, kovový prach, magnet)
__ Still Closer, Č. XXV, (30x25cm, 2015, dřevo, magnetická fólie, silon )
__ Still Closer, Č. XXVI, (25x25cm, 2015, kov, čokoláda, alobal)

Stále Blíž/Still Closer

Série Still Closer pracuje s tématem přitažlivosti, ve více rovinách. Zaměřuji se na podstatu materiálu a jeho výpovědní hodnotu. Důraz je kladen na smysl použití specifických materiálů při uplatnění kategorií povrch, povrchnost, povrchovost, fashion, líbivost, přitažlivost, předmět a touha. Série pracuje s přitažlivostí fyzikální, vizuální, ale i smyslovou. Fyzikální je zprostředkována magnetickými materiály a vizuální přitažlivým a lákavým povrchem, který zároveň odkazuje k povrchnosti a vnímání věcí „na povrchu“. Používám  materiály historicky příznakové, ale i významově poznamenané, které můžou nést konotace ztráty přitažlivosti, nebo přitažlivosti a sexu. V tomto ohledu mě zajímá funkce silonek. Základní formou obrazu je čára, linka, bod. Magnetické a kovové materiály spolu v kombinaci reagují. Součástí instalace je i magnetická podlaha, se kterou zacházím stejným způsobem jako s obrazem. Celá série by měla působit jako „pohyblivá“, nestálá, opadávající a proměňující se. Tuto pohyblivost nelze rozpoznat pouhým pohledem. Mezi obrazy a podlahou, neustále fungují síly, které se přitahují a odpuzují. Všechno se děje přirozeně.

 

 

2014 Unrest

 

Unrest

The video was created in artistic duo with Markéta Polcarová. Our regular debates about a temporary psychological state became the reason of our cooperation and the central theme of the project. Our ever changing moods, supported either by a stressful situation or a meditation were observed while we attempted to illustrate them. We adopted a process-approach and took advantage of the technological flaws.