Still Closer

Still Closer, instalace, 2015

Pohled do výstavy, FaVU VUT, 2015

 

MonikaKojetska,StillCloser,č.I.,2015
__ Still Closer, Č. I, (2015, 30×30 cm, dřevo, koženka, akryl, kovový prach, lak)
Still Closer, Č. II, (2015,magnetická fólie, kovový prach, lak)
Still Closer, Č. II, (2015, 30x25cm, magnetická fólie, kovový prach, lak)
__ Still Closer, Č. III, 2015
__ Still Closer, Č. III, (30x25cm, 2015,dřevo, plátno, akryl, kovové plátky, silon, lak)
__ Still Closer, Č. IV, (30x40cm, 2015,dřevo, textílie)
__ Still Closer, Č.V, (30x25cm, 2015, dřevo, koženka)

 

__ Still Closer, Č.VI., (30x25cm, 2015,dřevo, plátno, akryl, kovové plátky, silon, lak)
__ Still Closer, Č. VII, (30x25cm, 2015,kovová deska, kovový prach, akrylový gel, magnet)
__ Still Closer, Č. VIII, (30x25cm, 2015, dřevo, koženka)
__ Still Closer, Č. IX, (30x25cm, 2015, dřevo, magnetická fólie)
__ Still Closer, Č. X, (30x25cm, 2015, magnetická fólie, kovový prach, magnet)
__ Still Closer, Č.XI, (30x25cm, 2015,dřevo, silon, magnet, kovový prach)
__ Still Closer, Č. XII, (30x30cm, 2015, dřevo, silon, silikon, laky)
__ Still Closer, Č. XIII, (30x25cm, 2015, dřevěná deska, magnetická fólie, kovový prach)
__ Still Closer, Č. XIV, (30x25cm, 2015, dřevo, plátno, grafit)
__ Still Closer, Č. XV, (30x25cm, 2015, dřevo, koženka, akryl, magnet, kovový prach)
__ Still Closer, Č. XVI, (30x25cm, 2015, dřevo, plátno, akryl, silon)
__ Still Closer, Č. XVII, (25x25cm, 2015, dřevo, plátno, magnetická barva)
__ Still Closer, Č. XVIII, (30x25cm, 2015, dřevo, textílie)
__ Still Closer, Č. XIX, (30x25cm, 2015, dřevo, silon, magnetická barva )
__ Still Closer, Č. XX, (25x25cm, 2015, kovová deska, magnet, magnetický prach )
__ Still Closer, Č. XXI, (30x25cm, 2015, dřevo, magnetická fólie, magnet, kovový prach )
__ Still Closer, Č. XXII, (30x25cm, 2015, magnetická fólie, kovový prach, lak )
__ Still Closer, Č. XXIII, (30x25cm, 2015, dřevo, textílie, pěna)
__ Still Closer, Č. XXIV, (30x25cm, 2015, dřevo, koženka, lak, kovový prach, magnet)
__ Still Closer, Č. XXV, (30x25cm, 2015, dřevo, magnetická fólie, silon )
__ Still Closer, Č. XXVI, (25x25cm, 2015, kov, čokoláda, alobal)

Stále Blíž/Still Closer

Série Still Closer pracuje s tématem přitažlivosti, ve více rovinách. Zaměřuji se na podstatu materiálu a jeho výpovědní hodnotu. Důraz je kladen na smysl použití specifických materiálů při uplatnění kategorií povrch, povrchnost, povrchovost, fashion, líbivost, přitažlivost, předmět a touha. Série pracuje s přitažlivostí fyzikální, vizuální, ale i smyslovou. Fyzikální je zprostředkována magnetickými materiály a vizuální přitažlivým a lákavým povrchem, který zároveň odkazuje k povrchnosti a vnímání věcí „na povrchu“. Používám  materiály historicky příznakové, ale i významově poznamenané, které můžou nést konotace ztráty přitažlivosti, nebo přitažlivosti a sexu. V tomto ohledu mě zajímá funkce silonek. Základní formou obrazu je čára, linka, bod. Magnetické a kovové materiály spolu v kombinaci reagují. Součástí instalace je i magnetická podlaha, se kterou zacházím stejným způsobem jako s obrazem. Celá série by měla působit jako „pohyblivá“, nestálá, opadávající a proměňující se. Tuto pohyblivost nelze rozpoznat pouhým pohledem. Mezi obrazy a podlahou, neustále fungují síly, které se přitahují a odpuzují. Všechno se děje přirozeně.